Godalstunet Sameie

Sameiet Godalstunet har adresse «til enhver tid styrets leder». Sameiet består av 38 boligseksjoner og 1 garasjeseksjon.

Sameiet har til formål å ivareta sameiets fellesinteresser og administrasjon av eiendommen, gnr 54 - bnr 991, Stavanger, men fellesanlegg av enhver art, herunder garasjeseksjonen.

Styret i Godalstunet sameie består av 4 personer med Tormod Mehus som formann.

Årsmøtet avholdes 1 gang i året. Alle sameiere har stemmerett på årsmøtet.